SLIMME BESPARING OP KOSTEN DIE DOOR DE BELASTINGBETALER WORDEN BETAALD. ER VINDEN ONGEVEER 150.000 GIJZELINGEN PER JAAR PLAATS WELKE GIJZELING GEMIDDELD 200 EURO PER DAG KOST. DE MEESTE GIJZELINGEN DUREN ZEVEN TOT 30 DAGEN. 150.000 GIJZELINGEN MAAL 200 EURO PER DAG IS 30.000.000 PER DAG MAAL GEMIDDELD 30 DAGEN IS 90 MILJOEN PER JAAR BIJNA EEN MILJARD AAN KOSTEN PER JAAR AAN GIJZELINGEN EN KOSTEN AFGEZIEN NOG VAN DE KOSTEN VAN DE NAZORG VAN DE PROBLEMEN VAN DE MENSEN DIE GEGIJZELD WORDEN OMDAT ZE ARM ZIJN EN GEEN GELD HEBBEN. ARMEN DIE GEEN GELD HEBBEN OM DE TORENHOGE BOETS TE BETALEN GA JE NIET GIJZELEN. DAT IS MIDDELEEUWS.

De Nationale Ombudsman geeft in een vandaag verschenen rapport de overheid flinke veeg uit de pan wegens het gijzelen van ‘wanbetalers’. De overheid heeft onvoldoende zicht of deze persoon een notoire wanbetaler is of iemand die de boete wel wil betalen, maar simpelweg geen geld heeft.

 

In 2014 vroeg het OM in 140.000 gevallen om gijzeling, in 2013 zelfs 180.000. Informatie over de financiële situatie van die mensen is er vaak niet.

 

Twaalf boetes: ruim 4000 euro

Tanja (achternaam en woonplaats bekend bij de redactie) bijvoorbeeld. Zij had twaalf snelheidsboetes openstaan voor ruim 5000 euro. “Toen ons bedrijf failliet ging, zijn we in een caravan gaan wonen. Ik wilde de boetes wel betalen, maar kon het niet. Ik gaf toen de prioriteit aan eten en een dak boven het hoofd.”

 

De vrouw kreeg bezoek van agenten. “Ik had net mijn boodschappentas uitgepakt. De politie stond ineens aan de voordeur. Ik moest direct meekomen”, zegt ze. “Ik wist wel dat er boetes open stonden, maar had nooit verwacht dat je in de cel zou belanden. Ze zeiden zelfs dat ik er wel drie jaar voor kon krijgen.”

INVESTEREN IN ONTWIKKELINGSHULP PREVENTIE VEILIGHEID EN ONDERNEMINGEN IN AFRIKA EN ANDERE MIGRATIELANDEN BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 70 MILJARD AAN UITKERINGEN AAN MIGRANTEN ECONOMISCH VLUCHTELINGEN WONINGEN AOW BIJSTANDSUITKERINGEN INTEGRATIEKOSTEN. EEN INVESTERING VAN 20 MILJARD IS HIERVOOR VOLDOENDE TE INVESTEREN IN DEFENSIE VEILIGHEID EN ONTWIKKELINGSHULP BESPARING VOOR DE BELASTINGBETALER 50 MILJARD !!

INVESTEREN IN AANPAK BELASTINGONTDUIKING VAN DE 200.000 ZEER RIJKE NEDERLANDERS BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 10 MILJARD. EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN OPSPORINGS EN INTERVENTIE KOSTEN IS HIERVOOR VOLDOENDE.

DE PRIJZEN VAN WONINGEN ZIJN STERK GESTEGEN DOOR DE MOGELIJKHEID OM BETAALDE HYPOTHEEKRENTE FISCAAL AFTREKBAAR TE MAKEN. ALLEEN DE HOGE INKOMENS HEBBEN HIERVAN STERK GEPROFITEERD. AFSCHAFFING VAN DEZE RENTE AFTREK BEPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD. HIERVOOR IS GEEN INVESTERING NODIG AAN PREVENTIE. BIJKOMEND EFFECT IS DAT DE PRIJZEN VAN DE KOOPWONINGEN GAAN DALEN EN DUS OOK STARTERS WONINGEN KUNNEN KOPEN.

 

INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD JAARLIJKS AAN OPVANG EN NAZORGKOSTEN VAN UIT HUIS GEPLAATSTEN WEGENS HUUR OF HYPOTHEEK SCHULDEN. ( BEREKENING NIBUD )

EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

 

DE BUREAU CRATIE VERZONNEN DOOR DE HOGER OPGELEIDEN MEESTAL IN DIENST VAN DE OVERHEID CQ BELASTINGDIENST, AMBTENAREN OP PROVINCIES, GEMEENTEN, EN DE SEMI OVERHEDEN EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN ZOALS UWV, SVB, MAAR OOK BIJ MULTI NATIONALS EN BANKEN, IN DE KENNIS EN BUREAUCRATIE INDUSTRIE KOST ONDERNEMERS EN BURGERS DANWEL DE BELASTINGBETALER RUIM 90 MILJARD PER JAAR. DAT ZIJN HOGE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN ZONDER DAT DAAR EEN MAATSCHAPPELIJK NUT TEGENOVER STAAT. COMPLEXITEIT VAN VOORSCHRIFTEN IS HUN VERDIENMODEL.DEZE CCOMPLEXITEIT WORDT ONDERSTEUND DOOR BELANGENGROEPEN DIE DAAR HUN GELD MEE VERDIENEN. FISCALISTEN, ACCOUNTANTS, ADVOCATEN, SUBSIDIE EXPERTS, GEZONDHEID, ARBEIDSMARKT, , EXPERTS SOCIALE ZEKERHEID, JEUGDZORG, ONDERWIJS VORMEN DE IJZEREN DRIEHOEK. HUN GEDRAG IS ALS SPECIALIST REGELGELEID EN ZIJ WENSEN DAT BURGERS EN ONDERNEMERS OOK DOOR REGELS LATEN LEIDEN.

ZIJ SCHRIJVEN HUN TKESTEN OP C1 / C2 NIVEAU TERWIJL 60% VAN DE BEVOLKJING DAT NIET KAN LEZEN OF BEGRIJPEN. DE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN KUNNEN DOOR VEREENVOUDIGING EN POLITIEKE INNOVATIE WORDEN TERUGGEBRACHT NAAR 30 MILJARD PER JAAR. DE BESPARING WORDT DAN DOOR VEREENVOUDIGING VAN REGELS EN VOORSCHRIFTEN / VERMIJDEN VAN FIJNMAZIGHEID / GERICHT OP BELEIDSDOELEN / NIET OP MIDDELENREGELGEVING / ZELFHANDHAVING DOOR BURGERS / MEER ZELFBESCHIKKING VOOR LAGERE OVERHEDEN / BELEID TOETSEN OP EENVOUD RUIM 60 MILJARD PER JAAR VOOR DE BELASTINGBETALER / CONSUMENT

Mensen met schulden zijn een verdienmodel geworden voor een industrie van incassobureaus, deurwaarders, bewindvoerders en ook de overheid

Er zijn veel problemen met de schuldsanering in Nederland een Byzantijnse bureaucratie   banen om van die schulden af te komen.

En misschien nog wel het ergste: politici boeit dit nauwelijks iets.

Het is een van de schandvlekken van ons land: honderdduizenden mensen die diep in de schulden zitten, worden behandeld als paria’s. Incassobureau’s verdienen er grof geld aan, de overheid jaagt ze op als criminelen en vrijwel geen politieke partij die zich er echt druk om maakt. Sterker nog, de PVDA stemde een half jaar geleden nog samen met de CDA, VVD, PVV, ChristenUnie, SGP en 50Plus tegen een amendement dat een einde zou maken aan het bizarre ophogen van verkeersboetes. 