HUMAAN LOKAAL is een jonge organisatie met maatschappelijke doelstellingen in de private – publieke sfeer. Wij hebben het HUMANISME als uitgangspunt en basisfilosofie.
We behoren niet tot het Humanistisch Verbond, maar zijn een eigen organisatie/vereniging met verschillende platforms. Wij kunnen alleen werkzaam zijn als Gemeentelijke en andere overheden mee financieren, hetgeen uiteindelijk de Gemeenschap ten goede komt.

Daarnaast zijn we een nieuwe politieke partij twee jaar geleden opgericht als HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND en voor het verbreiden van het gedachtengoed het HUMANISTISCH GENOOTSCHAP een kerkgenootschap.

HUMAAN LOKAAL  is een coöperatieve vereniging die tot doel heeft mensen met een WWB-uitkering aan het werk te helpen, de leefbaarheid in de stad te vergroten en participatie van bewoners te versterken. Die diensten van de coöperatie zijn primair gericht op mensen met weinig geld, ouderen  en  mensen met een beperking. Mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt  en mensen met een zorgindicatie voeren de diensten uit, samen met vrijwilligers (vaak oudere vakmensen) en professionals. Onze coach  biedt deelnemers dagstructuur, maatschappelijk nuttige activiteiten, scholing, begeleiding bij persoonlijke problemen (bijvoorbeeld schulden) en helpt bij het vinden van werk.

In de coöperatie werken organisaties die actief zijn op maatschappelijk vlak samen om be

HUMAAN LOKAAL is een jonge organisatie met maatschappelijke doelstellingen in de private – publieke sfeer. Wij hebben het HUMANISME als uitgangspunt en basisfilosofie.
We behoren niet tot het Humanistisch Verbond, maar zijn een eigen organisatie/vereniging met verschillende platforms. Wij kunnen alleen werkzaam zijn als Gemeentelijke en andere overheden mee financieren, hetgeen uiteindelijk de Gemeenschap ten goede komt.

Daarnaast zijn we een nieuwe politieke partij twee jaar geleden opgericht als HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND en voor het verbreiden van het gedachtengoed het HUMANISTISCH GENOOTSCHAP een kerkgenootschap.

HUMAAN LOKAAL is een coöperatieve vereniging die tot doel heeft mensen met een WWB-uitkering aan het werk te helpen, de leefbaarheid in de stad te vergroten en participatie van bewoners te versterken. Die diensten van de coöperatie zijn primair gericht op mensen met weinig geld, ouderen en mensen met een beperking. Mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt en mensen met een zorgindicatie voeren de diensten uit, samen met vrijwilligers (vaak oudere vakmensen) en professionals. Onze coach biedt deelnemers dagstructuur, maatschappelijk nuttige activiteiten, scholing, begeleiding bij persoonlijke problemen (bijvoorbeeld schulden) en helpt bij het vinden van werk.

In de coöperatie werken organisaties die actief zijn op maatschappelijk vlak bewoners beter van dienst te kunnen zijn. Bewoners, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk. Hiermee sluit de coöperatie aan bij de nieuwe Wmo en Participatiewet.Het project social impact voor Gemeenten is de investering in de Buurtwinkel.

De Buurtwinkel neemt mensen in dienst die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  Meestal komen deze uit de bijstand.

Het social impact project is een private – publieke financiering.

Bij succes verwachten wij van de Gemeente een deel van de bespaarde uitkeringen als investering in de Buurtwinkel.

Gemeenten kunnen contact opnemen via email humaanlokaal@gmail.com