1. Te dure woningen      Actie programma 4.

De prijzen van woningen zijn zeer sterk gestegen door de mogelijkheid om betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar te maken van het inkomen

Starters kunnen hierdoor geen woningen kopen en moeten noodzakelijkerwijs – omdat er 296.000 sociale huurwoningen zijn gesloopt – te dure huurwoningen bewonen in de vrije vestiging,

AMSTERDAM –  bron NU nl.

Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt in een ‘zesstappenplan’ dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is.

Als belangrijkste maatregel zien zij de geleidelijke afbouw van de aftrek van hypotheekrente.

Intiatiefnemers zijn Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg en Dirk Schoenmaker van de Duisenberg school of finance. De economen willen een ”handvat bieden aan de politiek”.

Tot dusver verzetten de regeringspartijen CDA en VVD zich tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en dat geldt ook voor gedoogpartner PVV.

Het plan is ondertekend door bekende economen als Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen en Herman Wijffels. De economen wijzen erop dat ”het huidige systeem van woningfinanciering” leidt tot overmatige hypotheekschuld van de huishoudens.

Overdrachtsbelasting

Ze pleiten voor de afbouw van de aftrek van hypotheekrente in combinatie met maatregelen als het afschaffen van de overdrachtsbelasting, die betaald moet worden bij de aankoop van een huis, en het beperken van de hoogte van de hypotheekschuld. Door de extreem lage hypotheekrente is volgens Arnoud Boot het moment ideaal om de fiscale aftrekbaarheid van die rente te schrappen. De hoogleraar is bepaald geen roepende in de woestijn, want het IMF zit op een vergelijkbaar spoor, ziet Peter Hendriks.

Bron Follow the Money:

Wie dacht dat Arnoud Boot het dossier hypotheekrenteaftrek ondertussen terug in de la had gestopt, heeft het verkeerd.

De hoogleraar bedrijfsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam hamerde er in het televisieprogramma Buitenhof van 14 februari 2014 weer eens op, dat we zo snel mogelijk af moeten van deze verstorende aftrekpost. Het subsidiëren van schuld is in de denkwereld van Boot volledig taboe. Het besluit van het kabinet om de aftrek met een half procent per jaar af te bouwen en aflossingsvrije hypotheken te verbieden, heeft de econoom niet tot zwijgen gebracht.

Een betere regering luistert naar de economen en volgt de adviezen op.

Actieplan 4.

Afschaffing van deze hypotheekrente aftrek bespaart de gewone belastingbetaler jaarlijks 11 miljard. Hiervoor is geen preventie investering nodig. Bijkomend effect is dat de prijzen van woningen gaan dalen en dat dus ook starters een woning kunnen kopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *