1         De algemene economie.

    Eigendom

Eigendom vormt de basis en uitgangspunt van de economie. Eigendom valt onder het begrip vermogen. Pikettey heeft in een omvangrijk boek aangegeven dat juist vermogen in handen komt van steeds minder eigenaren en de kloof tussen vermogende eigenaren en niet eigenaren steeds groter wordt. Eigendom als uitwas van de economie begon al met de mensenhandel en slavernij, geldhandel en woekerrente. In de middeleeuwen werden werklozen en ander volk dat – volgens de vrije burgers die niet werkten – niet wil werken aan het werk gezet maar niet tegen loon maar tegen onderdak en voedsel. Werk mocht niet worden geweigerd. Dagloners dat zijn nu de ZZP ers mochten ook geen werk weigeren. Dat was allemaal in en rond 1315 in Belgie en Holland en dat werd allemaal gecontroleerd door bestuurlijke bureaucraten. Maar ook de Romeinen bezaten slaven die voor weinig inkomen veel werk moesten verzetten.

Alleen de rijken hadden en hebben voorrechten. Bij de Romeinen waren dat de vrije burgers. Als er economische veranderingen moesten worden doorgevoerd werd dat door de rijke elite en bureaucraten tegengehouden. Volgens mij leven we nog in de Middeleeuwen ook al loopt iedereen met een mobieltje rond en zitten we nu in 2015 In zevenhonderd jaar is het denken van de bestuurlijke elite nog geen steek veranderd. Integendeel ondanks betere opleidingen nog steeds achter.

We bekijken en belezen eerst het oorspronkelijk denken over economie en bepalen hoe deze oorspronkelijke aannames de huidige grove denkfouten bepalen waardoor de economische samenleving is ontwricht. We zien dan ook dat keuze´s maken niet altijd rationeel is en dat mensen geen rationele wezens zijn. Dat kan ook niet, niet alle mensen handelen alleen uit pure berekening en zijn ook niet dusdanig gestoord dat ze gewetenloos uit pure berekening kunnen handelen. De aannames van de economische wetenschap zijn daarmee waardeloos.

 

actieprogramma

 

Het wordt echt hoog tijd dat we erkennen dat we in een moderne samenleving dergelijke achterhaalde ideeen niet meer zullen hebben.

Ga er echt maar vanuit dat iedereen die werken kan ook wil werken. Dat laat ook het zeer grote aantal mantelzorgers en vrijwilligers zien.

Eigendom is noodzakelijk voor de vrije burger die iedereen wil zijn. Echter eigendom als uitwas van het kapitalistisch denken, behoort niet thuis in een moderne wereld. Ook het denken over de onzichtbare hand die de vrije markt wel zal reguleren en in evenwicht zal brengen is achterhaald denken. Dit denken komt machthebbers wel goed uit.

De rijke elite behoort geen economische veranderingen tegen te houden. Daar heeft men op den duur zich zelf maar mee.

Er bestaan ook nu nog rijke elite en bureaucraten die economische hervormingen willen tegenhouden. In de participatie samenleving is het de burger die zonder geld veel tijd investeert in de participatie samenleving, juist daar waar de overheidsbureaucratie zich niet laat zien.

Het moet echt afgelopen zijn met het feit dat rijken alleen maar rijker worden en armen armer. Dit kan met fiscale maatregelen en met stevig basisinkomen snel worden geregeld. Schaf de AOW/ de bijstand / de WW en WAO uitkeringen af en geeft elke gepensioneerde een basisinkomen van 1800 euro per maand netto en elke andere gerechtigde een basisinkomen van 1600 euro per maand netto. Schaf de toeslagen af. Huurtoeslag en zorgtoeslagen waren alleen maar ingewikkelde constructies om de bureaucratie werk te geven. Bijkomend voordeel van deze maatregelen is dat de economie voor het MKB behoorlijk wordt gestimuleerd. Men kan weer boodschappen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *