Als artikel 25 mensenrechten aangeeft dat een ieder recht heeft op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting, en geneeskundige verzorging  of gemis aan bestaansmiddelen waarom zijn er dan;

  • 168 voedselbanken in Nederland  ?  gerund door vrijwilligers…met 570 uitgiftepunten
  • 10.000 uithuis zettingen per jaar wegens schulden ? zonder adekwate opvang ?
  • 120.000 zorgverzekerden die hun premie niet kunnen betalen wat oploopt naar een half miljard onbetaalde zorgkosten /
  • leven 221.000 gezinnen onder de armoedegrens ?

Een huisuitzetting wegens huurschuld betekent dat de levenstandaard niet hoog genoeg is, met betrekking tot huisvesting, een zorgpremie schuld idem voor de zorg, voedselbanken betekent dat er onvoldoende aanwezig is voor het voldoen aan voeding.  Op al die punten worden mensenrechte in Nederland geschonden.

Bij schulden moet artikel 447 RV worden aangepast en flink worden verbreed  en in ieder geval mag geen beslag gelegd worden bij gezinnen en alleenstaanden wonend in een sociale huurwoning.

De staat is tezamen met gemeenten aansprakelijk voor de schade van daklozen en ex daklozen die een tijd op straat hebben moet bivakkeren.  Zij hebben aantoonbaar letselschade opgelopen omdat dakloosheid een ernstige traumatische gebeurtenis is. We begroten de letselschade op 100.000 euro per dakloze voor elk jaar dakloosheid zonder adekwate opvang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *