De landelijke en gemeentelijke overheden en zorgverzekeraars en woningbouwcoöperaties hebben enkele flinke problemen die ze NIET kunnen oplossen.

Daarom hebben zijn we gestart met de social Enterprise. een onderneming waarin de Gemeenten en Landelijke overheden moeten investeren.  De Cooperatie zet daarmee ZZP professionals in die in team verband gaan werken aan integrale schuldhulpverlening, trajectbemiddeling en maatschappelijke opvang.

Wij hebben dan als doelstellingen

a. de een miljard achterstanden aan premiebetalingen te verminderen naar 1 miljoen

b. de zorgkosten in de wijken te verlagen van 46 miljard naar 10 miljard  = een besparing van 36 miljard op jaarbasis.

c. de nazorgkosten van 11 miljard op jaarbasis te  verminderen naar 1 miljard. = een besparing van 10 miljard op jaarbasis.

We lossen daarmee de volgende onderstaande maatschappelijke problemen op. Mocht een overheid of Gemeente niet willen meewerken dan stellen we de Gemeente of overheid aansprakelijk op grond van schending mensenrechten.

  1. Een tiental wat de gegoede burgerij noemt achterstandswijken waarvan de bewoners  alleen maar in armoede leven, waar de zorgkosten het hoogst zijn waar de premie betalingsachterstanden het hoogst zijn en waar de werkloosheid het grootst is met harde criminaliteit tot gevolg. Betalingsboete’s , deurwaarders, schuldhulpverleners en budgetcoaches konden dit tot nu toe niet aan.
  2. Tienduizend huisuitzettingen per jaar waar onvoldoende opvang voor is en vele economisch daklozen die niet verslaafd zijn en niet door de opvang worden geholpen noch door de opvang. Dit betekent  achterstelling in toegang tot grondrechten: maatschappelijke en juridische hulpverlening, zorginstanties en fatsoenlijke huisvesting. Huurachterstand is in 85,1 procent de oorzaak. Een huisuitzetting wegens huur of hypotheekschuld betekent dat de levenstandaard niet hoog genoeg is voor een gezin , met betrekking tot huisvesting. . En het betekent ook dat de staat of Gemeente daar niet aan voldoet
  3. Een flink aantal krimpgemeenten waar de buurtsupers verdwijnen. Maar daardoor ook de leefbaarheid.
  4. Op dit moment staat er voor 773 miljoen euro open aan langlopende schulden. bij zorgverzekeraars. Volgens experts komt daar nog ongeveer 180 miljoen euro bij aan onbetaalde premies aan zorgverzekeraars inclusief de incassokosten en onbetaald eigen risico. Het totale openstaande bedrag loopt daarmee op tot 953 miljoen euro.
  5. Het NIBUD heeft eens berekend dat uithuiszettingen de belastingbetaler jaarlijks 11 miljard kost en Monitor heeft eens berekend dat de kosten hiervan 200.00 euro per uithuiszetting kost wat wordt afgewenteld op de algemene gewone belastingbetaler. U en ik. Bovendien levert het ook 100.000 euro aan schade op per persoon die uit huis is gezet en dakloos is geworden, wegens psychische trauma, verlies van baan en werk, zorgkosten en zo veel meer.
  6. Levend in armoede betekent dat de levenstandaard niet hoog genoeg is voor een gezin , met betrekking tot . Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, En het betekent ook dat de staat of Gemeente daar niet aan voldoet.
  7. Voor economisch daklozen, uithuis gezet wegens huurschuld is geen adekwate opvang geregeld. Zie kerstnummer Groene Amsterdammer 2017 We begroten de letselschade voor elk jaar dakloosheid en geen adekwate opvang per persoon op 100.000 euro aan inkomensverlies, post traumatische stresstoornis werkverlies.
  8. AANSPRAKELIJKHEID Gemeenten en de Staat zijn aansprakelijk op grond van de Grondwet artikel 1, 2 en 3 artikel 5 Universele verklaring mensenrechten en artikel 22 en 25 van dezelfde verklaring alsmede 27, 28 en 30.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *