Wij geloven dat Humanisten het goede leven willen voor IEDEREEN / niet alleen voor rijken of hipsters
Wij geloven dat wij leven in een moderne maatschappij / Wij geloven dat oude gevestigde denkbeelden die de oude gevestigde orde in stand houden / op de schop moeten.
<h1>Wij geloven in de kracht van de samenwerking, niet in de destructie van concurrentie
<h1>Wij geloven dat hemel en aarde van ons alle mensen is  en zo georganiseerd moet worden dat alle mensen hier op aarde hemels kunnen  leven
<h1>Wij geloven in de scheppingskracht van mensen, van ons allemaal
<h1>Wij geloven niet in een zogenaamde onzichtbare hand die de vrije economische markt wel regelen zal</h1>
<h1>Wij geloven in een duurzame zorgzame leefbare wereld voor IEDEREEN
<h1>Wij geloven dat in een moderne maatschappij de kloof tussen arm en rijk moet zijn opgeheven, dan pas leven we in een moderne maatschappij
<h1>Wij geloven dat ongebreidelde consumptie en dumpen van afval de leefbaarheid van de wereld beschadigt
<h1>Wij geloven dat lokaal en kleinschalig organiseren van de maatschappij de democratie en participatie ten goede komt</h1>
<h1>Wij geloven in de kracht van mensen  niet van krachten van buitenaf
<h1>Wij geloven in modern participerend empathisch leiderschap ook in  management en politiek
<h1>Wij geloven in de VRIJHEID voor IEDEREEN, niet alleen voor degenen die vrijheid kopen kunnen</h1>